Ställ ditt barn i kö

Barn som går på Eslövs Montessoriförskola är garanterade plats på skolan. Intagning till förskola och skola görs i första hand vid höstterminens början. Därefter görs intagning endast om en plats blir ledig på förskolan/skolan.

Intagning av nya barn/elever sker enligt turordning efter anmälningsdatum.
Förtur ges barn/elever som har syskon i förskolan/skolan. Barn som är inskrivna i annan montessoriförskola/skola, som är ansluten till Svenska Montessoriförbundet.

Rulla till toppen