Om Montessorifriskolan i Eslöv

Förskolan
Förskolan med Montessoriutbildad personal ligger i samma byggnad som grundskolan och här går cirka 50 barn i åldrarna ett till fem år. Varje dag läggs stor vikt vid montessoripedagogik, rörelse, lek, relationer, kost och avslappning för barnen.

Skolan
Eslövs första och enda friskola går ca 80 elever i åldersblandade klasser, uppdelade på f-3 och 4-6. I f-3 finns det tre lärare och en pedagog från fritids, i 4-6 finns det två lärare och en pedagog från fritids. Tillsammans med eleverna arbetar vi för att främja det självständiga lärandet. Utgångspunkten är att arbeta med frihet under ansvar.

Fritidsverksamheten
Vårt fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för elever i årskurs f-6. Vår uppgift är att ge fritidseleven en meningsfull, stimulerande och utvecklande vistelse på fritidshemmet. Verksamheten är varierad och utgår från elevens behov, intressen och erfarenheter.

Våra unika fördelar

Vad som gör oss speciella

01

Montessoripedagogik

Vi fokuserar på individuell utveckling och frihet under ansvar för varje barn.

02

Åldersblandade klasser

Elever i olika åldrar samarbetar för att främja lärande och social utveckling.

03

Variation i fritidsverksamhet

Fritidsaktiviteter skräddarsys efter elevens intressen och behov för en meningsfull vistelse.

Utforska mer med oss

Kontakta oss idag för att veta mer

Du når oss på info@monte.nu, alternativt förnamn.efternamn@monte.nu

Rulla till toppen