Om oss

Förskolan

Vår förskola, med Montessoriutbildad personal, delar byggnad med grundskolan och välkomnar cirka 50 barn i åldrarna ett till fem år. Varje dag fokuserar vi på Montessoripedagogik, rörelse, lek, relationer, kost och avslappning för barnen.

Skolan

I Eslövs enda friskola får ca 80 elever lära sig tillsammans i åldersblandade klasser från förskoleklass till årskurs sex. Vi har tre lärare och en fritidspedagog i förskoleklass till årskurs tre, och två lärare samt en fritidspedagog i årskurs fyra till sex. Tillsammans strävar vi efter att främja självständigt lärande, med fokus på frihet under ansvar.

Fritidsverksamheten

Vårt fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass till årskurs sex. Vårt mål är att erbjuda meningsfulla och stimulerande aktiviteter som främjar elevens utveckling. Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken och följer läroplanen för fritidshemmet, med fokus på språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Våra mål är att erbjuda varierande aktiviteter där eleven får påverka innehållet, att skapa en trygg miljö där eleven känner sig som en del av gruppen, att bygga upp förtroende mellan elever och pedagoger, att respektera varje elev och deras åsikter, att lära eleven ta ansvar för sin miljö och konflikthantering, samt att uppmärksamma och stödja varje elev varje dag.

Vårt arbetsätt innefattar främst elevens fria lek för att utveckla sociala förmågor och relationer. Vi kompletterar med aktiviteter önskade av eleverna samt genom pedagogiska initiativ baserade på kunskap och trender.

Jämställdhet

Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter och inflytande, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vår verksamhet välkomnar alla.

När eleverna lämnar fritids vill vi att de ska kunna ta ansvar för sig själva och sin omgivning, samarbeta med andra, känna sig trygga och empatiska samt kunna kommunicera effektivt.

Är du intresserad av vår fritidsverksamhet, kontakta oss gärna på 0703-030289.

Rulla till toppen